Påmelding til arrangementer


Vi har følgende arrangementer registrert:

> Exploration Managers Forum - meeting 2

> Fagseminar - Trondheim 2. mai

> Kontraktsseminar 17. april 2018

> Frokostmøte om leterefusjonsordningen 13 April

> Beredskapsforum 11. april 2018

> Dialogmøte for fiskerikyndige 2018

> Fisk og seismikk 2018

> Frokostmøte om teknologioverføringer 2.februar

> Exploration Managers Forum - Lysebu 2018 - January 25-26

> Frokostmøte om teknologioverføringer 3.januar

> Lansering: Investeringsprognoser og rapport om klimarisiko

> Bestillingsskjema, Teknologioverføringer

> Tariffseminar 23. og 24. november 2017

> Tariffseminar 22. og 23. november 2017

> OSA seminar 1.nov 2017

> HMS-seminar 161117

> Diplomatic Gas Forum at DNV GL Høvik 5 December 2017

> Kontaktmøte med OED og OD 19.okt 2017

> Samling for olje-Norge

> Plug and Abandonment Seminar 18.okt 2017

> Frokostmøte 16. mai 2017

> Business 360

> Jenter for Realfag 2017

> Skatteseminar 2017

> Skatteseminar 2017

> Dialogmøte i Kristiansund 30.mars 2017

> Dialogmøte for fiskerikyndige

> Beredskapsforum 4. april 2017

> Fisk og seismikk 2017

> Dialogmøte i Kristiansand 23.mars 2017

> Gass og fornybar- løsningen for Europa

> Konjunktturrapport 2016 - Mot lysere tider for landets viktigste næring

> Presentasjon av Helikoptersikkerhetsstudie 3b

> Frokostmøte 25. november 2016

> SEATRACK 02. november 2016

> Samling skolenettverk Nord 9. - 10. november 2016

> Forum for offshore miljøovervåking 18. og 19. oktober

> Dialogmøte i Oslo 30.september 2016

> Frokostmøte 6. oktober 2016

> Realfagskonferanse 3. november 2016

> Kontaktmøte med OED og OD tirsdag 11. oktober 2016

> Frokostseminar om CCS torsdag 25.august, Oslo

> Hagefest

> Informasjonsmøte for Norsk olje og gass godkjente treningssentra

> Miniseminar HR og endringsledelse 21. juni 2016

> Contract Forum 28 april 2016

> Dialogmøte i Oslo 4. mai 2016 er avlyst

> Norsk olje og gass Skatteseminar 2016

> Invitasjon Ungdomspolitikerne til ONS 2016 i Stavanger

> Invitasjon Stortingspolitikerne til ONS 2016 i Stavanger

> Fisk og seismikk 2016

> Norsk olje og gass Skatteseminar 2016

> Beredskapsforum 6. april 2016

> Konferanse Eldre arbeidstakere på sokkelen 21. april 2016

> Jenter for Realfag 2016

> Frokostmøte 25.2.2016

> Norsk-europeisk energipartnerskap

> Dialogmøte i Trondheim 15. mars 2016

> Dialogmøte i Bergen

> Lunsjmøte - Employer Branding

> Krevende tider i landets viktigste næring

> Frokostseminar – Hva gjør oljeindustrien for å kutte utslippene?

> Contract Forum 12 november 2015

> Møte APU 5-6 nov 2015

> Velkommen til dialogmøte i Harstad

> Frokostmøte 28. oktober 2015

> HMS-styring i tider med kostnadsreduksjon og lav oljepris

> Julebord 2015

> Rådgiversamling Nord-Norge 13-14 oktober 2015

> Kontaktmøte med OED og OD 8. oktober 2015

> Realfagskonferanse 5. november 2015

> Seminar - endringer i arbeidsmiljøloven

> Arbeidsmarkedet, hva er status

> Well Integrity seminar 2015

> Forhandlerkurs

> Utvalgstur til Brussel 27-29 april

> Frokostmøte: Omstillingens mange ansikter

> Arbeidsseminar 14.04

> Dialogmøte Øst Finnmark

> Arbeidsseminar 08.04

> Jenter for realfag 2015, Harstad

> Beredskapsforum 2015

> Jenter for Realfag 2015, Stavanger

> Fisk og seismikk 2015

> Subsea Operations annual meeting 2015

> Workshop for LoVeSe

> Lunsjmøte: Intervjuteknikk - hvordan innhente mest mulig relevant og pålitelig informasjon?

> Licensing Policy Committee - Losby 2015

> Oljeprisen faller – hva skjer på norsk sokkel fremover?

> CCS seminar for bransjen 9. desember 2014

> Contract Forum 20th November 2014

> Frokostmøte 21. november

> Tariffseminar OSA

> Forum for offshore miljøovervåking

> Hvem har ansvaret? - et seminar om grensesnitt og samarbeid 19.11.2014

> Julebord 2014

> HMS konferanse for små operatører og rettighetshavere (SOL) 6.nov

> HMS-utfordringer i Nordområdene - konferanse 04.11.2014

> Tariffseminar OSA

> Kontaktmøte med OED og OD 24. september 2014 i Oslo

> Pressefrokost

> Lunsjmøte KPI

> Utvalgstur til Longyearbyen 15. - 17. oktober 2014

> Møte mellom fiskeri- og petroleumsnæringen

> Realfagskonferanse 6. november 2014

> Well Integrity seminar 2014

> Norsk olje & gass dialogmøte i Hammerfest 10. juni 2014

> Stortingsrepresentanter ONS 2014

> Frokostmøte Kjemisk arbeidsmiljø 9 Mai 2014

> HMS i nordområdene: Arbeidsseminar 6 : Logistic ig Ice Management 17-18juni 2014

> HMS i nordområdene: Arbeidsseminar 5 : Beredskap 2-3 Juni 2014

> HMS i nordområdene: Arbeidsseminar 4 : Rismanagment and Design 20-21 Mai

> HMS i nordområdene: Arbeidsseminar 3 : Helikopterlogistikk og beredskap 6-7 Mai

> HMS i nordområdene: Arbeidsseminar 2 : Helse og Arbeidsmiljø 23-24 April

> Lunch and learn, 26 mars 2014

> HØR! ETTER! Konferanse i anledning avslutningen av prosjekt Støy i petroleumsvirksomheten

> Jenter for realfag - Universitetet i Tromsø

> HMS i nordområdene: Arbeidsseminar 1 Klimatiske forhold og kommunikasjon

> Konferanse om hydrokarbonlekkasjer

> Contract forum

> International Joint Meeting Oslo 2nd - 4th June

> Jenter for realfag - Stavanger

> Fisk og seismikk 2014

> Losby 2014

> Frokostmøte HØR! Støy fra helikoptertransport 22.11.2013

> Kunnskapsdag i realfag for VG1 elever 13. november 2013

> Kull og gass kjemper om plassen
– hva skjer på norsk sokkel fremover?


> Frokostmøte HØR! Hånd - arm vibrasjoner 25.10.2013

> HSE conference for small operator and licensee (SOL) companies Nov 07

> Realfagsnettverk Asker og Bærum til Statoil 17. oktober 2013

> Kommunikasjonsutvalgets møte 30.oktober 2013

> Geofagdager 17. - 18. september 2013

> Realfagskonferanse 14. november 2013

> Norsk olje & gass dialogmøte i Svolvær torsdag 31.oktober

> Kontaktmøte med OED og OD 5. september 2013 i Oslo

> Skolenettverk Nord 10. - 11. september 2013

> Frokostmøte HØR! Database støy- og vibrasjonsdata - håndholdt verktøy 30.08.13

> Påmelding julebord 2013

> Invitation to Workshop on Sea Bed Habitats of Environmental Concern

> Workshop Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere 19.06.2013

> Fremtiden for Rogaland og petroleumsnæringen

> Workshop - revisjon av anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy

> Contract Forum 6 June 2013

> Frokostmøte HØR! Pilotprosjekt fjernstyrte operasjoner - håndholdt verktøy 24.05.2013

> Well Integrity workshop 2013

> Frokostmøte HØR! Ubemannede maskinrom - hva er det?

> Plug & Abandonment Seminar 2014

> Frokostmøte HØR! Mud Cube – Mindre støy og like god ytelse som vanlige «shakere»?

> Beredskapsforum 20. mars 2013

> Jenter for realfag 2013 - Tromsø

> Jenter for realfag 2013 - Oslo

> Fisk og seismikk 2013

> Subsea Operation - Annual Conference 2013

> Norsk olje og gass dialogmøte i Bodø

> Frokostmøte HØR: Måling av støynivå 15.2.13

> Noise from Compressors - Is pipework insulation the only answer? 25.01.2013

> Licensing policy committee - Losby 2013

> Workshop – Påseplikt risikoutsatte grupper

> RÅDGIVERSAMLING 2012

> MORNING SEMINAR ON HEARING PROTECTORS AND EFFECTIVE HEARING CONSERVATION

> Påmelding julebord

> HMS-seminar Storulykkerisiko 081112

> Forum for offshore miljøovervåkning 30.-31. oktober 2012

> Kunnskapsdag i realfag for VG1-elever i Asker og Bærum

> Avslutningsseminar prosjekt Fallende gjenstander

> Frokostmøte HØR: Nye muligheter med hørselvern

> Ung energifrokost Total

> Petroleumsdagen 2012 - Universitetet i Tromsø

> Geofagdager 18. - 19. oktober 2012

> Realfagstorg 25. - 26. oktober 2012

> Dialogmøte/lederforum: Olje, gass, og petroleumsrelatert verdiskaping i Trøndelag

> Frokosmøte HØR!: Leisure time noise

> Kontaktmøte med OED og OD 26.september kl. 15 i Oslo

> ONS 2012 Press get-together

> Ungdomspolitikere ONS 2012

> Stortingsrepresentanter ONS 2012

> Frokostmøte HØR!: Tinnitus – djevelens orkester

> Dialogmøte Tromsø

> Well Integrity Workshop for Operators

> Plug & Abandonment Workshop 14.6.12

> Dialogkonferanse om olje- og gassnæringens betydning i Oslo og Akershus

> Hør nå her – historier som bryter støymuren

> Jenter for Realfag 2012 - Narvik

> Jenter for Realfag 2012 - Oslo

> Frokostmøte 17. februar: Hvordan oppstår hørselskader

> Ung Energifrokost, Weatherford

> Experience from subsea acute oil releases – from the Gulf of Mexico to Norwegian conditions

> OLF inviterer til seminar: Samhandling med fiskerinæringen i forbindelse med innsamling av seismikk

> Fisk & seismikk seminar 2012 - Tromsø

> OLF Licensing policy committee

> Frokostmøte vedrørende rekrutteringssituasjonen

> Frokostmøte om kunnskapsstatus kjemisk arbeidsmiljø

> Status og Kunnskap - Kjemisk Arbeidsmiljø

> Rådgiversamling 2011

> UNG ENERGI-frokost Wintershall

> Subsea leak Detection –One day Seminar

> Frokostmøte om normer for kjemikalieeksponering – hvordan settes de?

> Seminar: Norsk sokkel etter Deepwater Horizon - veien videre

> Kommunikasjonssamling 29. august 2011

> Shaker-test på frokostmøtet

> Personlig verneutstyr – den siste barriere

> WIF Well Integrity Workshop

> Plug & Abandonment Workshop (waiting list)

> Plug & Abandonment Workshop

> UNG ENERGI-frokost Oljedirektoratet

> Frokostmøte om kjemikaliestyring

> Frokostmøte: Varmt arbeid i habitat - hva vet vi om kjemiske forurensninger?

> Frokostmøte om dagens kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien

> Frokostmøte om matematisk modellering av kjemikalieeksponering

> Frokostmøte om hørselskadelige kjemikalier

> Frokostmøte om hudeksponering

> Frokostmøte om substitusjon av helsefarlige kjemikalier

> UNG ENERGIfrokost Subsea7

> HMS-seminar 9.november 2010

> Frokostmøte om prøvetakings- og analysemetoder for kjemikalieeksponering

> Frokostmøte om historisk kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien

> Industriseminar om fallende gjenstander

> Workshop om fallende gjenstander, 21.september

> Frokostmøte om biologiske eksponeringsmarkører

> UNG ENERGIfrokost

> Risikoindikatorer for kjemisk arbeidsmiljø – hva er det verdt, og brukes de for det for det de er verdt?

> Presentasjon av Helikoptersikkerhetsstudie 3

> Historisk eksponering av kjemikalier for offshoreansatte i ConocoPhillips

> Oljedamp- og oljetåkeeksponering ved boring

> Frokostmøte om yrkeseksponering for organofosfater

> Frokostmøte om tilgang og bruk av vitenskapelig dokumentasjonen i ny database innen kjemisk helsefare i olje- og gassindustrien

> Frokostmøte om rapportering av arbeidsrelatert sykdom

> Frokostmøte om arbeidsbetinget sykdom i petroleumsindustrien

> Frokostmøte om kvikksølveksponering

> Roles and responsibilities for licensees/operators on the Norwegian continental shelf

> REACH seminar, Thursday 14 May 2009

> WELL INTEGRITY 2009, Thursday 28 May 2009