Within REACH?

Tid: Torsdag 14.mai klokka 09-15.30
Sted: Vallhall, Petroleumstilsynet, Stavanger

Kan EUs nye kjemikalieregelverk bidra til økt sikkerhet for kjemikaliebrukere og det ytre miljøet?

Vi har hørt om det lenge og nå er det alvor, REACH er her og vil mer og mer sette sitt preg på arbeidet for å bedre informasjons og datagrunnlaget om kjemikalier. I dette seminaret setter vi søkelys på eksponering og eksponeringsscenarier, både for personellgrupper (arbeidsmiljøet) og for naturmiljøet.

- Hvordan kan vi bruke eksponeringsscenariene i praksis?
- Erstatter eksponeringsscenariene krav om kartlegging og risikovurdering?
- Hva kjennetegner gode eksponeringsscenarier?
- Skal eksponeringsscenariene dekke alle tenkelig bruksområder for kjemikaliet?
- Finnes det gode hjelpeverktøy for utvikling av eksponeringsscenarier?

Spørsmålene er mange og vi har fått med oss nasjonal og internasjonal ekspertise til å formidle kunnskap og forståelse om REACH og kjemikalieeksponering.

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.