"Hva vet vi om omfanget av arbeidsbetinget sykdom i olje- og gassindustrien som skyldes kjemikalieeksponering?"

blir tema på frokostmøtet om kjemisk arbeidsmiljø hos OLF fredag 4. september kl 09.00. Det er vel kjent at kjemikalieeksponering kan føre til sykdom.
Håkon Lasse Leira og Unni Bratt fra arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital er i ferd med å skrive en rapport som dokumenterer omfanget av arbeidsbetinget sykdom i petroelumsindustrien. De vil innlede møtet med å gi en oversikt over hva vi vet om typer og omfang av arbeidsbetinget sykdom i norsk petroleumsindustri.
Frokost blir servert fra kl 0900.
Møtet er gratis.

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.