Presentasjon av Helikoptersikkerhetsstudie 3

 
 

Den tredje store studien om helikoptersikkerhet på norsk sokkel, Helikoptersikkerhetsstudie 3, er nå fullført. Studien har som hovedmålsettingen å bidra til økt sikkerhet ved personelltransport med helikopter på sokkelen.
Onsdag 7. april klokken 09.00 til 11.00 vil SINTEF presentere hovedfunnene fra studien på Sola Airport Hotel.

Arrangementet er stengt for pÄmelding / Closed for registration.