Fallende gjenstander er fremdeles en stor utfordring i industrien.
Industrien har derfor opprettet en arbeidsgruppe som har mandat til å komme opp med gode anbefalinger til bransjen.

Arbeidsgruppen har arbeidet et halvt år og har blant annet sendt ut et
brev / spørreskjema til alle aktører innenfor Ptils virkeområde, og til aktører i logistikkkjeden som kan ha påvirkning på dette tema, for å få inn gode innspill og forslag til hvordan vi kan redusere antall fallende gjenstander.

Til nå har vi fått inn over 85 besvarelser fra forskjellige installasjoner, innretninger, fartøy, og anlegg, og kvaliteten på besvarelsene har vært høy. I tillegg har arbeidsgruppen arbeidet med å bearbeide statistikk for fallende gjenstander og laget en foreløpig liste med anbefalinger.

Arbeidsgruppen vil gjerne ha hjelp til å kvalitetssikre resultatene og anbefalingene vi har kommet frem til. Vi inviterer derfor fagpersoner
innen HMS og kran og løft til en halv dags workshop hvor en kan
komme med råd og kommentarer til arbeidet. Kvalitetssikringen danner grunnlag for resultatene som presenteres på industriseminaret 5. november i Valhall hos Petroleumstilsynet. Separat invitasjon til Industriseminar vil bli sendt senere.

Sted:OLFs lokaler på Forus, Vassbotnen 1
Tid: 21. september, kl. 0900  - 12.30
Språk: Norsk


Invitasjon til workshop om fallende gjenstander (.pdf)

Arrangementet er stengt for pÄmelding / Closed for registration.