Fallende gjenstander er fremdeles en stor utfordring på norsk sokkel. Petroleumstilsynet, Samarbeid for Sikkerhet (SfS) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) inviterer derfor industrien til seminar om fallende gjenstander i Valhall hos Ptil 5. november 2010.

Industrien har opprettet en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har mandat til å komme opp med gode anbefalinger til bransjen. Arbeidsgruppen har jobbet med temaet siden januar i år og ønsker å presentere resultatene for prosjektet på industriseminaret. Videre vil industriens plan for veien videre for å bekjempe fallende gjenstander bli presentert.

Arbeidsgruppen har mottatt mange gode besvarelser fra industrien på spørreundersøkelsen som ble sendt ut i april i år. I forkant av industriseminaret, vil arbeidsgruppen arrangere en workshop hos OLF hvor fagpersoner innen HMS og kran og løft deltar for å kvalitetssikre resultater og anbefalinger arbeidsgruppen har kommet frem til. Workshopen blir arrangert 21. september. På industriseminaret vil det bli gitt en pris til de fem beste besvarelsene i denne dugnaden.

Målgruppen for seminaret er operativt personell, ledere offshore, verneombud, sikkerhetsledere, bore og brønnpersonell, logistikkpersonell, samt base -og supplybåt ansatte.

Endelig agenda for seminaret vil bli lagt ut på hjemmesiden til OLF så snart den er klar.

Tid: 5. november 2010, kl. 0900 - 1300
Sted: Petroleumstilsynet, Valhall
Språk: Norsk


Invitasjon til indistriseminar (.pdf)   
Navn
E-post
Firma
 
     

 

> Registrated participants/registrerte deltakere