Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterer til HMS-seminar. Hensikten med arrangementet er å sette fokus på forebygging av storulykker ved å diskutere utfordringer og muligheter for små operatører med lisenser på norsk sokkel.

Målgrupper er selskapsledelse, operativ ledelse, HMS-ledelse, Ptil, fagforbund andre relevante aktører.

Seminaret finner sted tirsdag 9. november, kl. 09.00 til 15.30 på Rica Airport Hotell på Sola. Seminaret vil bli holdt på norsk. Det vil bli tilrettelagt for norsk-engelsk simultanoversettelse ved behov.

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål er Rådgiver HMS i OLF, Irene Aasland, 952 33 185 eller e-post iaa@olf.no.

 


Programme HSE seminar updated (.pdf)

Program til HMS seminar oppdatert (.pdf)

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.
Ønsker du å stå på venteliste, ta kontakt med Irene Aasland.
Contact Irene Aasland if you want to register on our waiting list.