Alle virksomheter skal ha et system for å styre innkjøp, lagring, bruk, avhending, risikovurdering, m. m av kjemikalier. Det er flere måter å løse dette på. Statoil har jobbet systematisk og godt med kjemikaliestyring lenge, og gjort seg mange erfaringer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Som den største aktøren på norsk sokkel, vil også Statoils system for kjemikaliestyring ha stor innflytelse på andre selskapers aktiviteter. Påmelding innen onsdag 30. mars

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.