Seminar: Norsk sokkel etter Deepwater Horizon - veien videre

 
 

Dato: 23. september 2011
Tid: 10.00-15.00
Sted: Stavanger Forum
Hvilke tiltak bør iverksettes for å bedre sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet i lys av Deepwater Horizon-ulykken?
Hvem er problemeier for områder som må forbedres, og i hvilken grad berører de ulike anbefalingene myndighet, industri og fagforeninger?

Ambisjonen er å invitere til en møteplass hvor sentrale tema for fremtidig norsk petroleumsvirksomhet vil bli belyst og diskutert.

Målgrupper for seminaret vil være engasjerte fagmedarbeidere, selskapsledelse, operativ ledelse, HMS-ledelse, tillitsvalgte, fagforbund etc. i hele aktørkjeden; operatører, boreentreprenører og leverandører av tjenester og utstyr – samt berørte myndigheter og FoU-miljøer.

Arrangementet er stengt for pÄmelding / Closed for registration.