OLF inviterer deg til seminaret Fisk & Seismikk 2012 i Tromsø

Reise og opphold bestilles av den enkelte seminardeltaker selv. Overnatting kan bestilles hos Rica Ishavshotell, Tromsø. Kontaktinformasjon til hotellet finner man her. Ved bestilling, gi beskjed om at du skal delta på OLFs fisk og seismikk-seminar referansenr. 10438525.

Påmelding skjer ved å fylle ut skjemaet under, frist for påmelding er satt til fredag 3. februar 2012

Aktive fiskere kan etter avtale få godtgjørelse for reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter Norges Fiskarlags regler. Søknad om å komme inn under denne ordningen skal sendes til OLF v/Bitten Lunde (bl@olf.no), samtidig med påmeldingen.

Se vedlagt foreløpig program for dette arrangementet:


Program oppdatert (.pdf)

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.