OLF inviterer til seminar: Samhandling med fiskerinæringen i forbindelse med innsamling av seismikk

 
 

Tid: 19. januar 2012 kl. 13-15 (lunsj fra kl. 12)

 

Sted: Oljemuseet, Stavanger

Oljeindustrien og fiskeriene i Norge er brukere av det samme havet. Både innsamling av seismikk og fiskerivirksomhet er regulert av lover, regler og tillatelser, men det forhindrer ikke at vi noen ganger går i veien for hverandre. Vi har derfor behov for ulike samarbeidsløsninger. Noen ganger ender samarbeidsproblemer med konflikt og stor oppmerksomhet i pressen. For eksempel er konflikter i forbindelse med dorgefisket etter makrell en gjenganger. For å bidra til å unngå konflikter med fiskerinæringen, med påfølgende tap av tid og penger for begge næringene, inviterer OLF til seminar for sine medlemsbedrifter og andre inviterte.

Målgruppene er alle som driver med planlegging og gjennomføring av seismisk innsamling, kommunikasjonsansvarlige og alle som er ansvarlige for samhandling med fiskerinæringen.

Seminaret holdes på norsk.  

Tema for seminaret er:        

- Regelverket og de ulike myndighetenes roller 

- Beste praksis i ulike oljeselskap

 

Påmelding til OLF via skjemaet under her innen fredag 6. januar 2012

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.