Frokostmøteserien Hør! blir innledet med et møte som gir et bakteppe for prosjektet. Sigvart Zachariassen fra Petroleumstilsynet vil innledningsvis presentere utviklingen av støyskader og tanker rundt dette. Deretter vil teknisk audiolog Georg Træland (SSHF) presentere hva vi i dag vet om hvordan hørselskader fysisk oppstår og litt om hvordan det er å leve med redusert hørsel.

Tid: 17. februar klokken 09.00 - 11.00
Sted (MERK): Auditoriet i Statoils IB-senter, Forus Øst


OLF i samarbeid med Norsk Industri satte høsten 2011 i gang prosjektet «Støy i Petroleumsindustrien». Som i kjemikalieprosjektet vil det bli holdt åpne frokostmøter med aktuelle tema.

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.