Hør nå her – historier som bryter støymuren

 
 

Seminar Stavanger 10.4. 2012 - Petroleumsindustriens støyprosjekt og Petroleumstilsynet.

Hvor mye er god hørsel verdt?
I petroleumsvirksomheten vet vi at det er ca 500 nye tilfeller av hørselskader hvert år. Dette er enkeltpersoner som kjenner hørselens verdi og de har betalt en høy pris.
Vi vet at mange av skadene skyldes støy i arbeidsmiljøet, og vi vet at store grupper på innretningene har høy støyeksponering

Er det ikke godt nok med øreklokker?
Vi vet at det er stor usikkerhet knyttet til bruk av hørselvern, det er en svak barriere mot alvorlig skade.
Vi vet at støy oppleves som det største arbeidmiljøproblemet på innretningene.
Vi vet ganske mye om støy og støyskader og vi vet faktisk ganske mye om hva som kan gjøres for å ta ondet ved rota.

Vi vil slukke støyen og inviterer til seminar om styring og gode løsninger for bevaring av fremtidens ører.”

Seminaret finner sted på Scandic Hotell på Forus 10. april 2012 kl 0900-1500.

Arrangementet er gratis for deltakerne.
Program kommer etter hvert.

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.