Dialogmøte Tromsø

 
 

 

OLF inviterer til dialogmøte om kunnskap og rekruttering

Sted: Quality Hotell Saga Tromsø

Dato: 22.mai 2012

Tid: 13.00 – 18.00

Mens prosentvis sysselsatte i olje og gass i Nord-Norge i dag er på under en prosent av totalt antall sysselsatte, vil dette tallet øke kraftig i årene som kommer. OLF jobber for å sikre at den voksende industrien tiltrekker seg mennesker med den riktige kompetansen. Kompetanse omtales som navet i nordområdepolitikken, og for at regionen skal kunne realisere noe av muligheten for verdiskaping som ligger i en vekst innenfor olje og gass er det viktig at rett kompetanse utvikles regionalt.

Utfordringen er derfor på hvilken måte skal oljeindustrien få den arbeidskraften den behøver? Hvordan tilrettelegges utdanninger, og hvordan tiltrekker man elever og studenter?

Til dialogmøtet inviteres utdanningsinstitusjoner, politikere og oljeindustrien til debatt.

Vi avslutter med middag i passende omgivelser på Vitensentret i Tromsø.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Overnatting bestilles direkte med hotellet, tlf: 77 60 70 00.

Spørsmål? Kontakt samfunnskontakt Nord-Norge Geir Seljeseth.
E-post: gs@olf.no
Tlf: 908 23 500

Påmelding skjer ved å fylle ut skjemaet under her.

Program:


Dialogmøte Tromsø (2) (.pdf)

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.