Norsk olje og gass dialogmøte i Bodø

 
 

Norsk olje og gass inviterer til dialogmøte om ringvirkninger

 

Norsk olje og gass inviterer med dette til dialogmøte i Bodø torsdag 4.april 2013, kl. 14.00-18.00. Møtet vil bli avholdt på Universitetet i Nordlands lokaler på Mørkved

 

Hvordan oppnår man lokale og regionale ringvirkninger knyttet til nåværende og fremtidige utbygginger innen olje og gass i Nord-Norge?

 

Det er en vedtatt politikk fra Regjeringen at lønnsom aktivitet til havs skal gi grunnlag for ringvirkninger på fastlandet, gjennom blant annet at nordnorsk næringsliv skal kunne være leverandør til petroleumsaktiviteten her.

 

For at regionen skal kunne realisere noe av muligheten for verdiskaping som ligger i en vekst innen olje og gass er det viktig at det videreutvikles lønnsom aktivitet regionalt.

 

Hva kan vi lære av erfaringene fra Snøhvit, Goliat, Skarv og fremtidige prosjekter hva gjelder verdiskaping og sysselsetting lokalt og regionalt?

Hva er leverandørindustriens betydning for lokale og regionale ringvirkninger?

 

Til dialogmøte inviteres aktører fra samfunnslivet i nord og olje- og gassnæringen til verdifull meningsutveksling og erfaringslæring.

 

Etter møtet inviteres alle deltakere med på en hyggelig middag.

Møtet og middagen dekker vi, mens reise og opphold må hver enkelt sørge for.

 

Vi har holdt av en del hotellrom. Vennligst si i fra på påmeldingssiden om du trenger overnatting, eller at du bestiller selv på Grand Hotel Bodø eller Skagen hotell og oppgir at du skal på dialogmøte for Norsk olje og gass.

 


Program (.pdf)

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.