Frokostmøte HØR! Ubemannede maskinrom - hva er det?

 
 

Er "ubemannede" rom og områder reelt ubemannede eller har de bare ekstremt høyt støynivå?

Praktiske erfaringer, mangler ved dagens retningslinjer og data som viser at støyeksponering i ubemannede rom ofte bidrar mye til total eksponering gjennomgås.

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.