Frokostmøte HØR! Pilotprosjekt fjernstyrte operasjoner - håndholdt verktøy 24.05.2013

 
 

Ved hjelp av støtte fra prosjekt Støy i petroleumsindustrien har KAEFER ENERGY  sammen med Beerenberg og Bilfinger gjennomført et pilotprosjekt for fjernstyring av arbeidsoperasjoner.

Dette har hovedsakelig vært med tanke på bruk sammen med ultrahøytrykk forbehandling.

Erfaringene blant annet med hensyn til støy,  vil bli gjennomgått.

 

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.