Workshop - revisjon av anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy

 
 

Revisjon av Norsk olje og gass sin retningslinje 114 – anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy

Denne retningslinjen ble etablert 01.03.2008 og revidert 10.09.2012. Revisjonen tok bare for seg deler av dokumentet og samarbeidsprosjektet «Støy i petroleumsindustrien» starter nå en prosess som vil gjennomgå dokumentet i lys av de erfaringer og konklusjoner en har trukket i prosjektet. Planen er å ferdigstille en ny revisjon i 1. kvartal 2014.
Vi inviterer til en åpen workshop for å starte dette arbeidet og ønsker spesielt velkommen de som har synspunkter på innholdet i retningslinjen.

 

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.