Workshop Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere 19.06.2013

 
 

Delprosjekt ”Sårbarhetsprosjektet” i støyprosjektet avholdt Workshop på Rica Airport Hotell, Stavanger onsdag 19.6.2013.

38 deltakere var til stedet på møtet. De fleste av disse bedriftsleger i bedriftshelsetjenester tilknyttet landbasert og petroleumsrelatert industri, men også sykepleiere og yrkeshygienikere deltok.

Programmet kan lastes ned her.

Møtet var bygget opp med en blanding av presentasjoner og gruppearbeid (3 kasuistikker i hvert av de to gruppearbeidene).

 

Delprosjektet har utarbeidet forslag til flowchart og ny tekst til en arbeidsmedisinsk veiledning (AMV) om hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere.

 

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.