Frokostmøte HØR! Database støy- og vibrasjonsdata - håndholdt verktøy 30.08.13

 
 

Egenprodusert støy fra håndholdt verktøy gir i mange tilfeller et betydelig bidrag til støyeksponering over grenseverdiene for hørselskadelig støy.  Vibrasjoner fra håndholdt verktøy er også årsak til mange yrkesskader. Prosjekt Støy i petroleumsindustrien har to delprosjekt som ser på risikoen for støy- og vibrasjonsskader ved bruk av håndholdt verktøy. En database med støy- og vibrasjonsdata for ulike typer verktøy forventes å bli et viktig redskap i denne sammenheng.

   

Magnus Ognedal og Tønnes Ognedal vil fortelle om bakgrunn, oppbygning og muligheter som databasen gir. Det vil også bli informert om videre arbeid fram til basen blir gjort tilgjengelig mot slutten av 2013.   
Navn
E-post
Tittel
Fima
 
     

 

> Registrated participants/registrerte deltakere