Skolenettverk Nord 10. - 11. september 2013

 
 

"Skolenettverk Nord" 10. - 11. september 2013

En konferanse for å øke kunnskapen om petroleumsindustrien"

 

Påmeldingsfrist mandag 26. august 2013   
Navn
E-post
Deltar begge dager med hotell
Ja
Nei
Deltar kun dag 1
Ja
Nei
Deltar kun dag 2
Ja
Nei
Kommentar (allergier mm)
 
     

 

> Registrated participants/registrerte deltakere