Vi vil gjerne invitere deg til å delta på dialogmøte i Svolvær den 31. oktober. Du skal ha fått en invitasjon tidligere. Har du ikke det så er det bare å beklage.

Den enda ikke tiltrådte regjeringen har allerede lagt områdene Nordland VI og VII og Troms II i skuffen for fire år. Det betyr at programmet på dialogmøtet i Svolvær som skal gå av stabelen 31. oktober, måtte bygges kraftig om. Se program under. Vi har valgt å fokusere mer på mulighetene vi har for øvrig i nord og gjennom det å skape grunn for en konstruktiv dialog om veiene videre. Derfor har vi også valgt å benytte anledningen til å presentere Levert-rapporten for første gang i en møtesammenheng og diskutere funnene i den. Det er en vedtatt politikk fra Regjeringen at lønnsom aktivitet til havs skal gi grunnlag for ringvirkninger på fastlandet, gjennom blant annet at nordnorsk næringsliv skal kunne være leverandør til petroleumsaktiviteten her. Dette gjør dialogmøtene som møteplass spesielt interessante. Vi vil også ha en politisk bolk der vi skal se nærmere på utviklingen fremover i nord på bakgrunn av valget.

Høsten har også vært preget av flere ny funn i Barentshavet og vi har vært så heldige at vi får med oss både Statoils Knut Harald Nygård og OMVs Reijo Kangas som trekker opp noen nye linjer for de nordligste områdene.

Til dialogmøte inviteres aktører fra samfunnslivet i nord og olje- og gassnæringen til verdifull meningsutveksling og erfaringslæring. Denne gangen blir det et spesielt dialogmøte i og med at hele styret i Norsk olje og gass og kommunikasjonsutvalget i vår organisasjon kommer til å legge sine møter i forkant av dialogmøtet. Dette gjør at vi vil ha en nasjonal tilstedeværelse fra vår næring, som man knapt har sett maken til i Nord-Norge.

Etter møtet håper vi du tar deg tid til å være vår gjest på en hyggelig opplevelsesmiddag, slik bare Thon Hotel Lofotens stab kan gjøre det.

Møtet, lunsj og middag dekker vi, mens reise og opphold må hver enkelt sørge for.

Vennligst kryss av for om du deltar på lunsj og middag. Kryss også av på påmeldingssiden hvis du trenger overnatting på hotellet. Vi har holdt av mange rom slik at vi håper alle skal få plass. Det er selvsagt først til mølla som gjelder, derfor håper vi på at du melder deg på snarest mulig.

Er det noe du lurer på ta kontakt med Geir Seljeseth på gs@norog.no eller 908 23 500.

Velkommen!

Gro Brækken
Adm.dir.
Norsk olje og gass


Program Dialogmøte 31102013 (.pdf)   
Navn
E-post
Firma/Organisajson/Bedrift
Adresse
Postnummer/sted
Mobiltelefon
Trenger du overnatting 31/10 til 1/11?
Ja
Nei
Deltar du på lunsj 31/10?
Ja
Nei
Deltar du på middag 31/10?
Ja
Nei