Frokostmøte HØR! Hånd - arm vibrasjoner 25.10.2013

 
 

Med hånd-armvibrasjon menes mekaniske vibrasjoner som overføres fra vibrerende utstyr til hånd eller arm. Denne eksponering forekommer ofte i forbindelse med de samme arbeidsoperasjonene som gir egenprodusert støy.

Hånd- og armvibrasjoner gir risiko for kroniske skade på blodkar, nerver, muskler og ledd som kan føre nedsatt funksjon av hender og invalidiserende tilstander.

Arild Øvrum, Statoil vil belyse utfordringer bransjen står ovenfor når det gjelder målinger, risikovurdering og hva som må til for å få bedre kontroll på risikovurdering av hånd- armvibrasjoner.

Trond Eirik Fosse vil presentere status i delprosjekt Vibrasjoner – en del av prosjektet Støy i petroleumssektoren.

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.

> Registrated participants/registrerte deltakere