Frokostmøte HØR! Støy fra helikoptertransport 22.11.2013

 
 
Trafikken til offshore installasjoner blir stadig større. Alle offshorearbeidere bruker helikopter til jobben. Nye og detaljerte støymålinger tyder på at nye helikoptertyper støyer mer enn gamle. Hvordan håndterer vi utfordringen med økt støyeksponering? Nye støysonekart vil bli presentert sammen med aktuelle tiltak for å redusere støyeksponeringen.

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.