Takk for at du ønsker å delta på Norsk olje og gass’ program for stortingsrepresentanter under ONS 2014.

Vi ber deg sette av hele dagen og kvelden mandag 25. august og formiddagen tirsdag 26. august til dette arrangementet.

Norsk olje og gass har reservert en del hotellrom for deltakerne, og ber deg derfor spesifisere på skjema under om du har behov for hotellrom. Vi presiserer at Norsk olje og gass kun reserverer hotellrom, og ikke står for betalingen av rommet.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med Roger Pedersen på mobil nummer
911 55 961 eller rp@norog.no

Vi sees i Stavanger!

Mvh
Gro Brækken
Adm.dir
Norsk olje og gass   
Navn
E-post
Mobilnummer
Parti
Overnatting søndag - mandag
Ja
Nei
Overnatting mandag - tirsdag
Ja
Nei
Eventuelle dietter