Workshop for LoVeSe

 
 

Den nye strategien for Norsk olje og gass innebærer at vi skal løfte frem LoVeSe som et nytt område for åpning i Norge i løpet av de neste tre årene.  Det betyr at vi må ta en rekke strategiske vurderinger, vi må diskutere viktige innspill og milepæler samt ha en idemyldring som kan gi oss gode verktøy for en slik debatt og prosess.

Vi inviterer derfor deg til en workshop for å starte en prosess og legge grunnlaget for konkret strategi, tiltak og prosess i årene fremover.

Dato: 12.januar 2015
Tid: kl. 11:00 - 16:00
Sted: Hall Toll, Skansegaten 2, 4006 Stavanger

Lunsj serveres nede i restauranten kl. 11:00 før vi begynner workshopen kl. 12:00.

Program
11:00 Lunsj

12:00 Velkommen v/ Tommy Hansen
12:05 Åpning av Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet nordøst som en del av Norsk olje og gass’ strategi v/ Gro Brækken
12:15 Vår politiske analyse v/ Roger Pedersen og Geir Seljeseth
12:45 Diskusjon

13:30 Pause

13:45 Hva gjør dere som medlemsselskaper? Innspill til hvilke aktiviteter vi bør gjøre?

Ca. 15:30 Slutt   
Navn
E-post
Selskap
Jeg vil ha lunsj kl. 11:00
Ja
Nei
Matallergier eller andre kommentarer
 
     

 

> Registrated participants/registrerte deltakere