Norsk olje og gass inviterer til Fisk og seismikk 2015
på Scandic Hammerfest, 23. - 24. april 2015.

Møtestart kl. 12.30

Reise og opphold bestilles av den enkelte deltaker. Overnatting kan bestilles hos: 

Thon Hotel på tlf. 78 42 96 00 eller Hammerfest@thonhotels.no

Referansen er Norsk olje og gass
Reserverte rom holdes av til 8. april 2015.

Aktive fiskere kan etter avtale få godtgjørelse for reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter Norges Fiskarlags regler. Søknad om å komme inn under denne ordningen skal sendes til
Norsk olje og gass v/Toril AG Husby (tagh@norog.no), samtidig med påmeldingen.


Påmeldingsfristen er satt til 8. april 2015 kl. 15.00

Påmelding til seminaret gjøres ved å fylle ut skjemaet under.

Vedlagt ligger foreløpig program for seminaret.

For praktiske spørsmål vedr. seminaret, ta kontakt med tagh@norog.no


Foreløpig program (.pdf)

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.