Contract Forum 28 april 2016

 
 

Tema: Fall i oljeprisen - effektivitet og muligheter? 

           Eksempler på god kontraktpraksis

Hotel Clarion Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger

Kl. 0900 - 1200

 

Påmelding innen 25. april 2016

Arrangementet er stengt for pÄmelding / Closed for registration.