Realfagskonferanse 3. november 2016

 
 

Realfagskonferanse 3. november 2016

Rådgiverforum Oslo og Norsk olje og gass har gleden av å invitere til årets
Realfagskonferanse for skoleledere, rådgivere og lærere.

Tid:   Torsdag 3. november kl. 0930-1500 med påfølgende middagsbuffet
         Registrering og kaffe fra kl. 0900

Sted: Næringslivets hus/NHO-bygget på Majorstua, Middelthunsgt. 27

T-bane: Majorstua stasjon

Bil:        Begrenset parkeringsmulighet rett over veien ved Frognerbadet, 
             alternativt parkeringshus i Essendropsgate.

Arrangementet er stengt for pÄmelding / Closed for registration.