Konjunktturrapport 2016 - Mot lysere tider for landets viktigste næring

 
 

Tid: Mandag 12.desember kl.10:30
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

For ellevte år på rad har Norsk olje og gass utarbeidet en konjunkturrapport. Rapporten er næringens tilstandsrapport og tar for seg verdensøkonomiens utvikling, utsikter for energimarkedene og aktivitetsnivået på norsk sokkel.

Vil investeringene på norsk sokkel tas seg opp de kommende årene? Vil kostnadene reduseres ytterligere? Hvordan påvirker brexit energimarkedet? Dette er noen av spørsmålene årets konjunkturrapport fra Norsk olje og gass vil belyse. Hovedkonklusjonene blir presentert av Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass. Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen deltar også på fremleggelsen.

Det er satt av tid til separate intervjuv med media etter presentasjonen. Programmet vil vare ca. en time.

Rapporten blir del ut ved møtestart. Den blir samtidig lagt ut på Norsk olje og gass hjemmeside.

Det blir lett servering.

For ytterligere informasjon om arrangementet:
Anders Høgalmen, informasjonssjef i Norsk olje og gass
e-post: arh@norog.no
mobil: 45 25 35 15

 

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.