Tariffseminar 22. og 23. november 2017

 
 

Invitasjon til tariffseminar for forhandlingsutvalg

Dag 1, 22. november blir holdt i Lundins lokaler på Lysaker, kl. 1000-1700.

Felles samling kl. 1830 m/middag kl. 2030

Dag 2, 23. november blir holdt på Radisson Blu Plaza Hotel, kl. 0900-1600.

Påmelding innen fredag 10. november 2017.   
Navn
E-post
Selskap
22. november m aktivitet og middag
Ja
Nei
23. november
Ja
Nei
Mobiltelefon
 
     

 

> Registrated participants/registrerte deltakere